Gewoontegetrouw

Rivas wil met programma Gewoontegetrouw een verdiepingsslag van kleinschalige zorg maken. Nog meer ruimte maken voor en rekening te houden met gewoontes en normen en waarden van bewoners staat hierbij voorop. Nu zijn nog te vaak de wet- en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden leidend in de zorg en het dagelijks leven van de bewoners van de verpleeghuizen. Daarbij staat samenwerking tussen cliënten, familie en professionals centraal. Dit plan is gepresenteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Programma

Rivas is begonnen met het programma Gewoontegetrouw. Op drie woonlocaties gaan de medewerkers samen met bewoners en hun familie en naasten aan de slag. Met de ervaringen, opgedaan tijdens deze pilot, wordt de zorg voor mensen met dementie nog verder verbeterd en vervolgens toegepast in de andere verpleeghuizen van Rivas.
Met dit programma maakt Rivas onderdeel uit van Waardigheid en Trots. Meer informatie is te vinden op www.waardigheidentrots.nl.