Over Rivas Organisatie Rechten en verantwoordelijkheden Het recht op vrije keuze van zorgverlener en second opinion

Het recht op vrije keuze van zorgverlener en second opinion

Vertrouwen hebben in uw behandelaar is de basis voor een geslaagde behandeling. U heeft daarom in beginsel het recht zelf een zorgverlener te kiezen. Dit houdt ook in dat u, indien u dat wenst, van zorgverlener kunt veranderen.

Second opinion (tweede mening)

Het recht op een second opinion is het vragen van een tweede mening aan een andere deskundige dan de behandelend arts. Deze geeft op verzoek zijn mening, maar neemt in principe de behandeling niet over.

Patiënten en hun familie hebben het recht om een second opinion te vragen ter ondersteuning van het besluitvormingsproces in de behandelovereenkomst. Indien een patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger aangeeft een second opinion te willen, dan wordt deze wens gerespecteerd. Patiënten en vertegenwoordigers worden geïnformeerd vanuit Rivas over de mogelijkheid voor een second opinion.

Informatie over een andere deskundige kunt u vragen bij uw behandelend arts, uw huisarts, een patiëntenorganisatie of bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer second opinion?

U kunt over iedere behandeling een tweede mening vragen. Bijvoorbeeld als u meer zekerheid wilt hebben over de gestelde diagnose, omdat u wilt weten of een andere behandeling mogelijk is, of omdat u over de voorgestelde behandeling eerst nog de mening van een andere arts wilt horen.

Wordt een second opinion vergoed door uw zorgverzekeraar?

Een second opinion wordt niet zonder meer vergoed door de zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het soort zorgverzekering dat u heeft afgesloten. Bij de meeste zorgverzekeraars zit de vergoeding voor een second opinion in het basispakket. Sommige budgetpolissen vergoeden dit echter alleen als u verwezen wordt door de specialist en niet door de huisarts.

Wanneer een andere zorgaanbieder de second opinion uitvoert, hangt de vergoeding van de second opinion ook af van de afspraken die deze zorgaanbieder met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Als de kosten van een second opinion niet door uw zorgverzekeraar worden vergoedt, dient u deze zelf te betalen. Informeer voordat u een afspraak maakt bij uw zorgverzekeraar of de kosten van een second opinion worden vergoed. Dat voorkomt verrassingen achteraf. Hier vindt u meer informatie over zorgkosten en vergoedingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid