Cliënttevredenheidsonderzoek wijkverpleging

Binnen Rivas wijkverpleging, meten we continu de cliëntervaring. We doen dit, omdat het voor ons van groot belang is te weten hoe cliënten hun zorg bij Rivas ervaren. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de zorg waar nodig verbeteren. Aan cliënten wordt gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek in te vullen.

Uitkomsten cliëntervaring 2019

Aan de cliënten zijn vragen voorgelegd onder andere gericht op de bereikbaarheid van de zorgverlener, de informatie die is verkregen, of de wijkverpleging voldoende open stond voor wensen, het nakomen van afspraken, of de zorg wordt geboden op momenten dat de cliënt dat wilt. 

Van de cliënten zou 88 procent Rivas wijkverpleging aanbevelen bij familie en vrienden.

Rivas wijkverpleging is door de cliënten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,8. 

Meest gewaardeerde aspecten en verbeterpunten

Meest gewaardeerde punten van Rivas wijkverpleging volgens cliënten

 • Dat ze jou je gang laten gaan in zover je het zelf kunt.
 • Dat ze luisteren naar wat ik aangeef en daar ook actief als nodig is voor ondernemen.
 • Alles is goed geregeld. Er is altijd hulp.
 • Fijne medewerkers. Goede verzorging, er werd goed in de gaten gehouden of wij als familie de zorg aankonden zodra het te zwaar begon te worden, grepen ze in. 
 • De snelheid waarmee de zorg ingezet kon worden. 
 • Snelle komst bij oproep en bekwaam handelen.
 • De aandacht die de zorgverlener voor je heeft.
 • Ze hebben een luisterend oor en je kunt altijd je verhaal kwijt.

Verbeterpunten voor Rivas wijkverpleging, volgens cliënten

 • Blijven communiceren met elkaar.
 • Dat de zorgverlener er voor 10.00 uur is.
 • Planning kan altijd beter. 
 • Soms was het lastig als er een nieuwe medewerker kwam die de wond nog niet had behandeld.

De mogelijkheid bestaat voor cliënten om op zorgkaartnederland.nleen waardering over de geleverde zorg achter te laten. Wij bevelen het gebruik van zorgkaartnederland aan en pakken eventuele aandachtspunten op.