4 Oost: Stroke Care Unit

De afdeling

De Stroke Care Unit is een onderdeel van de afdeling Neurologie (4 Oost). De Stroke Care Unit is een gespecialiseerde afdeling voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Het Engelse woord voor beroerte is 'stroke'. De officiele term is Cerebro Vasculair Accident (CVA), wat in het Nederlands zowel hersenbloeding als herseninfarct kan betekenen.

De Stroke Care Unit is speciaal opgericht voor de zorg die een patiënt met een beroerte in de acute fase nodig heeft. Daarom zijn de bedden voorzien van bewakingsapparatuur. Hiermee worden nauwlettend functies als hartritme, ademhaling, temperatuur, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten gehouden. Deze monitorbewaking is meestal alleen de eerste dag nodig.

Onderzoeken

Direct na aankomst in het ziekenhuis worden er diverse onderzoeken gedaan. Meest voorkomende onderzoeken zijn:

 • CT-scan van de hersenen;
 • bloedonderzoek;
 • hartfilm (ECG);
 • onderzoek van de halsvaten (duplexonderzoek);
 • longfoto.

Soms is nog meer onderzoek noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, worden u en uw familie hiervan op de hoogte gesteld.

Wie werkt er?

Verschillende hulpverleners werken in teamverband op de Stroke Care Unit samen:

 • neuroloog;
 • verpleegkundige;
 • revalidatiearts;
 • fysiotherapeut;
 • logopedist;
 • ergotherapeut;
 • maatschappelijk werker;
 • diëtist.

De neuroloog coördineert de medische zorg. Een vroeg begin van de revalidatie is een belangrijk kenmerk van de Stroke Care Unit. De revalidatie richt zich op herstel van of aanpassen aan verloren lichamelijke functies.

Verblijf op de afdeling

Op de Stroke Care Unit is sprake van een intensieve bewaking door neurologen en verpleegkundigen. Alle vitale functies (zoals bloeddruk, temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed) worden gecontroleerd met behulp van de monitor. Daarnaast is het belangrijk dat het hartritme bewaakt en geregistreerd wordt. Een afwijkend hartritme kan een herseninfarct veroorzaken. Eventueel kan een behandeling gestart worden, om op langere termijn problemen te voorkomen.

Over het algemeen verblijft u ongeveer 2 dagen op de Stroke Care Unit. Als het daarna beter met u gaat, wordt u verplaatst naar een andere kamer. U blijft in principe wel op de afdeling Neurologie (4 Oost).

Bezoek

De bezoektijden op de Stroke Care Unit zijn van

 • 14.30-15.30 uur
 • 19.00-20.00 uur.

In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoek van 11.00-12.00 uur.

De eerste 24 uur van opname zijn de bezoektijden altijd in overleg met de verpleegkundige van de Stroke Care Unit.

Wanneer het voor uw bezoek niet mogelijk is om tijdens de bezoekuren te komen, dan kunnen zij in overleg met de verpleegkundige op andere tijden komen. Wij handhaven als regel niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek.

In verband met de medische apparatuur is het niet toegestaan om op de Stroke Care Unit:

 • uw mobiele telefoon te gebruiken;
 • bloemen of planten mee te brengen.

Roken

In het ziekenhuis is roken niet toegestaan. Roken is een zeer grote risicofactor voor een beroerte. Roken wordt dan ook met klem ontraden.

Contactgegevens

Alle medewerkers van de Stroke Care Unit doen hun uiterste best om u en uw familie tijdens het verblijf zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk weer zelf leert doen.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer:

 • Stroke Care Unit (0183) 64 45 60
 • Afdeling Neurologie (4 Oost) (0183) 64 48 34